ลูกสติไม่ดี ทุบหัวแม่ดับแล้วฆ่าตัวตายตาม

ข่าวสลดอีกข่าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ม.ค […]